Kako prijaviti leglo | Nordic Club
899
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-899,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

PRIJAVA LEGLA:

 

Prije samog parenja, dužni ste u HKS-u kupiti formulare PRIJAVA LEGLA i POTVRDA O PARENJU.

POTVRDU O PARENJU ispunjavate i potpisujete sa vlasnikom parnjaka na dan parenja, te ste ju dužni (obije stranice) priložiti uz Prijavu legla.

Uzgajivač je dužan što prije prijaviti okot svoje kuje voditelju uzgoja. Voditelj uzgoja po pravilu leglo pregledava dva puta. Prvi put u starosti od pet dana, te drugi put nakon navršenih šest tjedana starosti, a najkasnije do 12 tjedana starosti štenaca.

 

Dolaskom voditelja uzgoja nakon 6 tjedana starosti dužni ste imati pripremljene sljedeće dokumente;

 

• tiskanica PRIJAVA LEGLA popunjena u cijelosti (iznutra ju popunjavate prepisujuću pretke iz rodovnika)
• popunjenu i potpisanu POTVRDA O PARENJU od vaše strane i strane vlasnika parnjaka (obe kopije)
obostrana preslika rodovnice ženke
• preslika uzgojne dozvole da ženku
• preslika ocijene oblika za ženku
• obostrana preslika rodovnice parnjaka
• preslika uzgojne dozvole parnjaka (osim ako parnjak ne potječe iz zemlje u kojoj uzgojna dozvola ne postoji)
• preslika ocjene oblika za mužjaka
• preslika nalaza kukova HD ukoliko se radi o pasmini koja mora imati snimku kukova prema Uzgojnom pravilniku HKS-a
• preslika potvrde o osvojenim naslovima prvaka, ukoliko želite da se upisuju u rodovnike štenadi

 

Prilikom drugog pregleda legla voditelj uzgoja če pregledati i dokumentaciju koju ste sakupili. Ukoliko bude smatrao da je leglo držano u skladu s propisima, te da štenci imaju sve sve odlike pasmine koju predstavljaju voditelj uzgoja ovjeriti će i potvrditi tiskanicu Prijave legla svojim potpisom, opisom legla i pečatom Nordic cluba Zagreb.

 

Kompletnu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju zatim predajete u HKS, Ilica 61, Zagreb, te uplaćujete HKS-u naknadu za izradu rodovnika, 120,00kn za 1 Hrvatski rodovnik, te 250,00kn za 1 exportni rodovnik.

 

Sada ste prijavili leglo.

 

Ubrzo nakon prijave legla, voditelju uzgoja će od HKS-a stići brojevi pedigrea vaših štenaca., koje će on javiti vama.

 

Prilikom prvog cijepljenja i čipiranja štenaca, morate imati pripremljenu tiskanicu IZVJEŠTAJ O MIKROČIPIRANJU u koje upisujete brojeve pedigrea koje vam je poslao voditelj uzgoja.

 

Original ispunjenog i ovjerenog Izvještaja o mikročipiranju dostavljate u HKS, a kopiju šaljete na mail voditelja uzgoja.

 

Kada rodovnice budu gotove HKS ih šalje u Nordic Club koji vas obavještava o tome. Rodovnike preuzimate u Klubu na sastanku, te ste prilikom toga dužni donjeti naljepnicu mikročipa za svako štene kako bi ga voditelj uzgoja mogao naljepiti na rodovnik i ovjeriti. Tada je vaš rodovnik gotov.

 

Po pravilniku o uzgoju, najranija dob za odlazak šteneta iz uzgajivačnice je 8 tjedana, štenci ne smiju otići iz uzgajivačnice prije nego li je leglo pregladao voditelj uzgoja.

 

Prilikom predaje štenaca nemojte zaboraviti ostaviti sebi po jednu naljepnicu mikročipa za svako štene kako bi je kasnije mogli predati voditelju uzgoja koji će ju zaljepiti u rodovnik i ovjeriti.

 

Pregled legla Nordic Club naplaćuje 50,00 kn po štenetu, a taj iznos možete uplatiti osobno voditelju uzgoja prilikom pregleda legla ili prilikom preuzimanja rodovnica, ili internet bankarstvom na račun Nordic Cluba, uz napomenu “pregled legla”.

 

Ukoliko planirate pariti u srodstvu, smrznutom spermom ili korstiti više parnjaka na jednoj kuji, obavezni ste za to dobiti odobrenje Povjerenstva za uzgoj športskih pasmina pasa u skladu sa pravilnikom o uzgoju.

 

VODITELJI UZGOJA

Nives Medunjanin Božičević
kontakt tel: 091 5119 285
e-mail: nives.medunjanin@gmail.com

 

Blaženka Pižeta
kontakt tel: 099 844 9553
e-mail: blazenkapizeta@net.hr