Dragi izlagači,

 

Dobro došli na 11. specijalnu izložbu pasa V. FCI skupine u Zagrebu. Radujemo se što ste nam se odlučili pridružiti te u velikom broju podržati našu izložbu. Iznimno nam je drago kao domaćinima što i ove godine možemo ugostiti veliki broj hrvatskih izlagača što je jedan od pokazatelja razvoja hrvatske kinologije.

 

Uvijek smo se trudili dovesti specijaliste za pasmine V. skupine, te smo tako i ove godine osigurali dolazak renomiranih kinoloških sudaca. Nadamo se da ćete vrijeme provedeno s nama pamtiti kao vrijedan stručni i društveni događaj te želimo Vama i Vašim psima puno uspjeha. U nadi da se vidimo opet i iduće godine istom prigodom,

  
Vaš organizator

Nordic Club

 

Organizacija

 

Organizator: Nordic Club Zagreb
Stručni voditelj: Nives Medunjanin Božičević
Tajnik izložbe: Nives Medunjanin Božičević
Blagajnik izložbe: Božica Grdić
Organizacijski odbor: Božica Grdić, Davor Ivić, Marina Ivić, Nives Medunjanin Božičević

  

Delegat izložbe: Vibor Ježek

 

Komisija za žalbe:
Jasna Matejčić

Srećko Kukić

Tino Pehar

 

Impresum

 

Uredništvo: Davor Ivić, Nives Medunjanin Božičević, Nina Žubrinić, Marina Ivić
Nakladnik: Nordic Club Zagreb
Layout & tisak: Vivatip

Naklada: 95

 

Nagrade

Nagrade za klupske prvake, najljepše pse suprotnog spola, najljepše pse pasmine i prva tri mjesta u svim kategorijama Best in Show natjecanja dodjeljuje Nordic Club Zagreb.

Hranu za prva tri mjesta u svim kategorijama Best in Show natjecanja dodjeljuje naš generalni sponzor NEKMAR.

 

Generalni sponzor NEKMAR

 

 

IZLOŽBENI RED

 

U pravilu, izloženi mogu biti samo čistokrvni psi, koji su na dan izložbe navršili najmanje 3 mjeseca.

Psi čiji vlasnici imaju stalno boravište u Republici Hrvatskoj mogu biti izloženi samo ako su upisani u hrvatsku rodovnu knjigu čistokrvnih pasa.

Psi uzgojeni u inozemstvu te oni u vlasništvu stranih državljana mogu biti izloženi samo ako su upisani u jednu od FCI-a priznatih rodovnih knjiga.

 

Ne mogu biti izloženi:

 

1.  Psi koji nisu upisani ni u jednu od FCI-a priznatu rodovnu knjigu,

2.  Psi koji nisu prijavljeni za izložbu, kao ni psi koji bi bili dovedeni kao zamjena za prijavljenog, ali ne izloženog psa.

3.  Psi koji nisu uneseni u katalog

4.  Psi oboljeli od zaraznih bolesti, na kojima su izvedene nedozvoljene promjene, kastrirani i sterilizirani psi, psi s manjkavostima na testisima, te vidljivo skotne ženke.

5.  Kupirani psi oštenjeni nakon 01.01.2013. godine ne mogu učestvovati na kinološkim manifestacijama na području Republike Hrvatske. Izuzetci su propisani Zakonom o zaštiti životinja.

 

Oštri psi:

Oštri psi moraju biti kao takvi označeni već u prijavnici za izložbu, a na izložbi moraju nositi brnjicu.

 

Odgovornost vlasnika:

Vlasnik psa na izložbi odgovara za svaku štetu koju prouzroči njegov pas. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke pasa na izložbi (krađa, nestanak i sl.).

 

Odlazak s izložbe:

Izlagač ne smije prije završetka ocjenjivanja napustiti prostor izlaganja. Prostor se može napustiti samo uz polaganje pologa od 100 kn. Prilikom povrata na izložbeni prostor polog se vraća. Psi se sa izložbenog prostora mogu izvesti tek nakon 20.00 sati. Samovoljnim izlaskom sa izložbe gube se svi stečeni naslovi, nagrade i ocjene.

 

Prigovor:

Svaka sudačka odluka je konačna i protiv nje nije dopušten prigovor.

Ako je učinjena formalna nepravilnost čiji je krivac organizator, sudac ili natjecatelj moguć je prigovor.

O prigovoru na licu mjesta odlučuje komisija koju imenuje organizator, a shodno Pravilniku o stručnom radu HKS-a. 

 

RAZREDI

 

1.     Razred štenadi za pse od 3 - 6 mjeseci

2.     Razred najmlađih pasa za pse od 6 - 9 mjeseci

3.     Razred mladih pasa za pse od 9 - 18 mjeseci

4.     Međurazred za pse od 15 - 24 mjeseca

5.     Otvoreni razred za pse od 15 mjeseci

6.     Razred radnih pasa za pse s priznatim radnim ispitom od 15 mjeseci

7.    Razred prvaka za pse s priznatim i potvrđenim državnim ili međunarodnim prvenstvom u ljepoti od 15 mjeseci

8.     Veterani za pse starije od 8 godina

 

Psi iz razreda pod brojevima 1. i 2. ne natječu se za CAC i KLUPSKOG PRVAKA I NAJLJEPŠEG PSA SUPROTNOG SPOLA, a psi pod brojem 3. i 8. ne natječu se za CAC.

 

OCJENE

 

Pri ocjenjivanju štenadi i najmlađih pasa, kao ocjena označuje se samo:

- vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava i ne zadovoljava.

U ovim razredima psi se plasiraju od 1. do 4. mjesta prema kvaliteti.

U ostalim razredima dodjeljuju se sljedeće ocjene:

- odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.

Psa se ocjenjuje “bez ocjene” ukoliko ga se ne može ocijeniti zbog njegovog lošeg ponašanja u ringu ili zbog sumnje na umjetnu promjenu karakteristika psa.

U ovim razredima psi se plasiraju od 1. do 4. mjesta prema kvaliteti, ukoliko su dobili ocjenu najmanje vrlo dobar.

 

KARTICE UZ NASLOVE I KANDIDATURE

 

U razredu mladih pasa uz naslov:

Prvak razreda mladih - kartica sa svjetloplavom prugom

Najljepši mladi pas pasmine - kartica s plavom prugom

 

U međurazredu, otvorenom razredu, razredu radnih pasa i razredu prvaka mogu biti dodijeljene sljedeće potvrde o kandidaturama i kartice :

CAC HR - kartica s hrvatskom trobojnicom

Rezervni CAC HR - kartica s uskom hrvatskom trobojnicom

 

U razredu veterana;

Prvak razreda veterana- kartica s plavom prugom

 

Prvak pasmine (BOB) - kartica s hrvatskom trobojnicom i znakom HKS-a.

Najljepši pas suprotnog spola (BOS) – kartica s hrvatskom trobojnicom i oznakom BOS

 

NASLOVI I KANDIDATURE

 

PRVAK RAZREDA MLADIH

Naslov “Prvak razreda mladih pasa” može biti dodijeljen samo u “razredu mladih pasa” i to samo psima ocijenjenima ocjenom odličan. Najboljim odlično ocijenjenim psima, kako mužjaku tako i ženki, dodjeljuje se naslov “Prvak mladih pasa”. Dodjela ove titule nije obavezna. Između Prvaka razreda mladih mužjaka i ženke odabire se Najljepši mladi pas pasmine, neposredno prije izbora najljepšeg psa pasmine.

 

CAC-HR

Kandidaturu za Prvaka Hrvatske u ljepoti - CAC HR, sudac može dodijeliti prvoplasiranima, odlično ocijenjenima mužjaku i ženki u međurazredu, otvorenom razredu, razredu radnih pasa i razredu prvaka.

 

REZERVNI CAC-HR

Može biti dodijeljen drugoplasiranima, odlično ocijenjenima mužjaku i ženki u međurazredu, otvorenom razredu, razredu radnih pasa i razredu prvaka, ako je sudac uvjeren kako bi ti psi imali pravo dobiti CAC-HR ukoliko mužjak i ženka kojima je dodijeljen CAC-HR, ne bi bili nazočni. Ako to nije slučaj, rezervni CAC-HR ne smije biti dodijeljen.

Dodjela kandidatura CAC-HR i REZERVNI CAC-HR nije obvezatna.

 

PRVAK RAZREDA VETERANA

Naslov “Prvaka razreda Veterana” može biti dodjeljen samo u razredu veterana i to samo psima ocijenjenima ocjenom odličan. Najboljim odlično ocijenjenim psima, mužjaku i ženki, dodjeljuje se naslov “Prvak rezreda Veterana”. Dodjela ove titule nije obavezna.

 

KLUPSKI PRVAK

Naslov koji sudac dodjeljuje najljepšem mužjaku i ženki između pasa koji su osvojili CAC-HR.

 

MLADI KLUPSKI PRVAK

Naslov koji sudac dodjeljuje prvoplasiranom odlično ocijenjenom psu (mužjaku i ženki) iz razreda mladih pasa.

PRVAK RAZREDA MLADIH po automatizmu je i MLADI KLUPSKI PRVAK.

 

NAJLJEPŠI MLADI PAS PASMINE

Naslov koji sudac dodjeljuje između prvaka razreda mladih, mužjaka i ženke iste pasmine.

Najljepši mladi pas pasmine bira se neposredno prije izbora BOB - najljepšeg psa pasmine.

Najljepši mladi pas pasmine predstavnik je svoje pasmine u izboru za najljepšeg mladog psa izložbe.

 

KLUPSKI PRVAK VETERANA

Naslov koji sudac dodjeljuje prvoplasiranom odlično ocijenjenom psu (mužjaku i ženki) iz razreda Veterana.

 

PRVAK RAZREDA VETERANA po automatizmu je i KLUPSKI PRVAK VETERANA.

 

PRVAK PASMINE - BOB

 

Naslov za koji se natječu svi psi koji su osvojili titule najljepši mladi pas pasmine, klupski prvak (mužjak i ženka) i klupski prvak veterana (mužjak i ženka).

 

NAJLJEPŠI PAS SUPROTNOG SPOLA – BOS
Za ovaj naslov natječu se klupski prvak, mladi klupski prvak te prvak razreda veterana, mužjak ili ženka – suprotnog spola od onoga kojem je dodijeljen naslov PRVAKA PASMINE

 

 

NATJECANJE BEST IN SHOW  

 

Najljepše štene

za sve prvoplasirane, vrlo perspektivne štence - mužjake i ženke

 

Najljepši najmlađi pas

za sve prvoplasirane, vrlo perspektivne štence - mužjake i ženke

 

Najljepši veteran

za sve pse s titulom Klupski prvak Veterana - mužjake i ženke

 

Najljepši mladi pas

za sve Najljepše mlade pse pasmine svih pasmina

 

NAJLJEPŠI PSI SPECIJALNE IZLOŽBE - BISS

Za sve pobjednike pasmina - BOB

 

U svim navedenim natjecanjima sudac plasira 3 natjecatelja.

 

 

UVJETI ZA STJECANJE ŠAMPIONATA HRVATSKE U LJEPOTI (CH.HR)

Uvjete za srtjecanje šampionata možete pronaći na stranicama Hrvatskog kinološkog saveza www.hks.hr 

         

 

RASPORED, STATISTIKA, RINGOVI I MJESTO IZLOŽBE

 

 

Dear exhibitors,

  
Welcome to our 11th Nordic Club specialty for all dogs from V FCI group in Zagreb. We are delighted you have decided to join us once again and are supporting our specialty in such a large number of exhibitors. As hosts we are extremely pleased we can accommodate a large number of Croatian exhibitors this year which is one of the indicators for the development of the Croatian cynology.

 

We have always strived to bring V FCI breed specialists, and have ensured the arrival of renowned cynology judges. We hope you will remember the time spent with us as a valuable professional and social event and we  wish you and your dogs a lot of success at the show. In hope to see you again next year on the same occasion,

 

Your Organizer

Nordic Club

 

Awards

Awards for club winners, best of opposite sex, best of breed and for the first three places in all categories of Best in Show Specialty competition are awarded by the Nordic Club Zagreb.

Dog food  Nekmar for the first three places in all categories of Best in Show

Specialty competition is awarded by our general sponsor NEKMAR.

 

General sponzor NEKMAR

 

SHOW REGULATIONS

Only purebred dogs which are at least three months of age are allowed to participate in the show.

Dogs whose owners have a permanent residence in the Republic of Croatia may be exhibited only if they have been registered in the Croatian Stud Book of purebred dogs.

Dogs bred abroad and dogs owned by foreign citizens may be exhibited only if they have been registered in one of the stud books recognized by the FCI.

 

Dogs that are not allowed to be exhibited in the show:

 

1.     If they are not registered in one of the FCI recognized stud books

2.     If they have not been entered for the show, as well as those brought to the show as a substitute for  

        ones entered but not brought to the show.

3.     If they are not listed in the show catalog.

4.     If they have contracted some contagious disease, subjected to unpermitted artificial changes,

        neutered or sterilized, dogs that have deficiencies in testicles and bitches in high degree of 

        pregnancy.

5.     Dogs born after 1st of January 2013 with cropped ears and docked tails, can not participate on any

        cynological event in Croatia! All exceptions are instructed in Croatian Animal protection law.

 

Ferocious dogs:

Ferocious dogs should already be marked as such in the entry form and should be muzzled all the time during the show.

 

Responsibility of the owner:

The owner of the dog is responsible for any kind of damage caused by his/her dog. The organizer of the show is not responsible for any damage or loss of the dog (stolen, disappeared, etc.)

 

Leaving the show premises:

The exhibitors are not allowed to leave the show premises before the end of judging. The temporary absence is allowed only after paying a deposit of 100 kn (Croatian Kuna). Upon return to the show, the deposit is given back.

Dogs are allowed to leave the show premises after 20.00 hours. Leaving the show before that time will result in withdrawal of all the titles and candidatures achieved, as well as prizes and qualifications.

 

Complaints

One can not complain on the qualification given by the judge, but complaint can be accepted if there was an error in the judging procedure made by the organizer, the judge himself or exhibitors.

The complaint is immediately handed to the Show Committee for Complaints which should make the decision before the closure of the show, according to the Regulations of the HKS and FCI.

 

CLASSES

 

1.     Baby dogs (Baby Class) for dogs 3 to 6 months of age

2.     Puppy Class for dogs 6 to 9 months of age

3.     Young Dogs Class (Youth Class) for dogs 9 to 18 months of age

4.     Intermediate Class for dogs 15 to 24 months of age

5.     Open Class for dogs from 15 months of age

6.     Working Dogs Class for dogs from 15 months of age with a working certificate of the required level

7.     Champion Class for dogs from 15 months of age with a confirmed national or international

        championship in beauty

8.     Veteran Class for dogs older than 8 years of age.

 

Dogs from classes under 1. and  2. do not compete for the CAC-HR and CLUB WINNER and BEST OF OPPOSITE SEX  titles and dogs under 3. and 8. do not compete for the CAC HR.

 

QUALIFICATIONS

 

In the Baby Class and Puppy Class, dogs are qualified as very promising, promising, not promising and not satisfying.

In these classes, the first four dogs in each class are placed according to their qualities.

In all of the other classes, dogs are qualified as excellent, very good, good, sufficient and not sufficient.

The first four dogs in each class are placed according to their qualities if their qualification is at least very good.

A dog is marked “without qualification” if it can not be properly assessed because of his/hers misbehaviour or because of suspicion on artificial changing of the dog characteristics.

 

DISTRIBUTION OF AWARD CARDS

 

Dogs will receive award cards if they have achieved titles or challenge

candidatures for:

 

Best Junior - the card with a light blue stripe

Junior Best of Breed - the card with a blue stripe

CAC HR - the card with a Croatian tricolor stripe

Reserve CAC HR - the card with a Croatian narrow tricolor stripe

Best Veteran - the card with a blue stripe

Best of Breed - the card with a Croatian tricolor stripe marked BOB

Best opposite sex (BOS) – the card with a Croatian tricolor stripe marked BOS

 

AWARDS AND CHALLENGE CERTIFICATES

 

The title “Best Junior” is awarded only in the Junior Class to the first placed and excellent qualified dogs, both to male and female one. The awarding of this title is not obligatory. The Junior Dog Winners, male and female, compete for the title the Best Junior Dog of the breed. The judge will decide about the Best Junior Dog just before choosing the Best of Breed.

Best Junior is automatically Junior Club Winner.

 

CAC-HR - the challenge certificate for the Croatian national champion in beauty is awarded to the first placed and excellent qualified male and female in the following classes: intermediate, open, working and champion class.

 

Reserve CAC-HR may be awarded to the second placed and excellent qualified male and female in the same classes. The awarding of the CAC-HR and Reserve CAC-HR is not obligatory.

 

Club Winner is choosen between the dogs who have won CAC-HR.

 

The title “Best Veteran” is awarded only in the Veteran Class to first placed and excellent qualified dogs, to both male and female. Awarding this title is not obligatory.

Best Veteran is automatically Veteran Club Winner.

 

The title “The Best of Breed” - BOB is awarded to the first placed dog out of the following group: the best junior dog of the breed, club winner (male and female) and veteran club winner (male and female).

 

The title ''Best of opposite sex'' – BOS - is awarded to the first placed dog out of the following group: Club Winner, Junior Club Winner and Best Veteran, male or female – of the opposite sex of the Best of Breed winner.

 

THE BEST IN SHOW COMPETITION

 

The Best Baby

for all first placed very promising babies - males and females

The Best Puppy

for all first placed very promising puppies - males and females

The Best Veteran

for all first placed excellent qualified veterans - males and females

The Best Junior Dog

for all the Best Junior Dogs of all breeds

The Best in Show Speciality

for all the Best of Breed dogs

 

In all of the Best in Show competitions a judge will place the first three competitors.

 

TERMS AND CONDITIONS FOR CROATIAN CHAMPIONSHIPS

you can find on official website of Croatian kennel club www.hks.hr

 

 

SCHEDULE, STATISTICS, RINGS AND SHOW PLACE