POZIV

 

Za godišnju Skupštinu "Nordic Cluba", dana 20.03.2019. godine (srijeda)

u prostorijama HKS-a, s početkom u 19.00 sat.

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU

2019. GODINE:

 

1. Izbor radnog predsjedništva

2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Usvajanje Dnevnog reda

4. Izvještaj o radu „Nordic cluba“ za 2018. godinu

5. Usvajanje Plana rada za 2019. godinu

6. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu i za 2020. godinu

7. Dodjela nagrada NCMA

8. Razno

 

 

 

U Zagrebu, 18.02.2019.

 

 

 

 

S poštovanjem

 

PREDSJEDNICA

Nives Medunjanin Božičević